Valmennukset ja harjoitukset

TAUSTA-AJATUKSET

Valmennusten taustalla on ajatus taitojen kehittämisestä ja tapojen luomisesta. Tiedot ovat jatkuvassa päivityksessä, mutta taidoilla voidaan luoda näkyviä muutoksia omaan toimintaan, fysiologiseen ja psyykkiseen tilaan sekä sosiaaliseen että konkreettiseen ympäristöön.

Toinen tausta-ajatus on olennaisimpien ja kriittisten taitojen kehittäminen, joiden parantaminen saa aikaan kaikkein suurimman myönteisen vaikutuksen yksilön ja yhteisön toiminnassa ja ilmapiirissä.

 

Läsnäolo- ja tietoisuustaidot ovat ydintaitoja, jotka vaikuttavat kaikkiin muihin taitoihin. Ne vaikuttavat itsen ja muiden johtamiseen kuten myös vuorovaikutukseen. Huomio johtaa yksilöiden ja yhteisön ajatuksia, tunteita ja toimintaa.

Vuorovaikutustaidot ovat toinen ydintaito ihmisille, ryhmässä viihtyvälle lajille. Suurin osa elämän hyvästä ja ristiriidoista liittyy toisiin ihmisiin. Menestyvän työyhteisön vuorovaikutuksessa on tärkeää taitaa psykologisen turvallisuuden luominen. Katso tutkimus aiheesta. 

  

Kun luet seuraavia valmennusaiheita läpi, niin pohdi, että mikä aihe palvelisi juuri teitä?

Valmennus voidaan rakentaa yhden aiheen ympärille. Eri aiheista voidaan myös rakentaa juuri teitä palveleva kokonaisuus, joka vastaa ydinkysymyksiinne ja kehittää ydintaitojanne. Samoin valmennuskokonaisuuksia voidaan tukea yksilövalmennuksilla.

  

FORMAATIT 30 min – kuukausia

Puhe, valmennus, valmennusprosessi ja harjoitukset (esim. mindfulness)

Kysy myös bisnesretriitistä, metsäretkistä tai bisnestä metsässä -konseptista. Samoin laita viestiä osoitteeseen jarko@taivasmaa.com tai alla olevalla lomakkeella, jos konsultointi tai henkilökohtainen yksityisvalmennus kiinnostaa.

Mikä formaatti palvelisi juuri teitä?

 

  

VALMENNUSAIHEET

Läsnäolo ja vuorovaikutus

Ihminen on ryhmässä viihtyvä laji. Ryhmästä erilleen joutuminen on aikoinaan tarkoittanut kuolemaa. Siksi ihmisillä on suuri tarve kokea, että he ovat osa heimoa ja turvassa eikä ole uhkaa heimosta erilleen joutumisesta.

Jo lajityypillisistä syistä johtuen vuorovaikutustaidot ovat siten jokaisen työyhteisön ydintaitoja. On tärkeää kokea psykologista turvallisuutta ja saada kokemus yhteisön tuesta ja yhteenkuuluvuudesta. Vain hyvässä luottamuksen ja turvallisuuden ilmapiirissä yksilöt voivat todella haastaa itseään, uskaltavat epäonnistua, puhua totta ja rohkenevat menemään epämukavuusalueelle ja kasvamaan kohti potentiaaliaan.

 

Turvallisen vuorovaikutuksen ytimiä ovat esimerkiksi

*läsnäoloa ja huomiointi (kuuntelu ja katsominen)

*nähdyksi ja kuulluksi tulemisen kokemus

*arvostetuksi tuleminen omana itsenä (vahvuuksineen ja heikkouksineen)

 

Olennaista on oppia esimerkiksi

*tunnetaitoja (tunteiden tiedostaminen ja käsittely)

*ymmärtämään omia vuorovaikutuksellisten stressimalleja ja kuormitustasoa

*menetelmiä läsnäolon lisäämiseen ja kuormituksen vähentämiseen

*oppia omien tarpeiden ilmaisemista ja toisen tarpeiden, sanottujen ja ilmaisematta jätettyjen, ymmärtämistä

*lajityypillisten luottamusta lisäävien vuorovaikutusperiaatteiden integrointia sosiaalisiin tilanteisiin

 

Lyhyemmissä valmennuskokonaisuuksissa näistä ja muista vuorovaikutusteemoista valitaan työyhteisölle tärkeimpiä. Pidemmissä kokonaisuuksissa käydään kattavammin läpi erilaisia vuorovaikutusteemoja.

Tämä on niin esimiesten kuin työntekijöiden valmennus. Tämä on jokaisen ihmisen valmennus.

 

Läsnäolo ja karisma

Jokainen vaikuttaa aina vuorovaikutustilanteissa toisiin ihmisiin – puhuipa tai olipa hiljaa. Karismaattisten ihmisten vaikutus on erityisen suurta.

Tässä valmennuksessa löydetään jokaiselle luonnolliset karismaattisuutesi elementit – läsnäolo, voima, lämpö (joista puhutaan myös Charisma Myth -kirjassa) ja ekspressiivisyys. Nyt otetaan vaikuttavuuspotentiaali käyttöön ja kasvetaan ihmisinä.

Valmennuksessa lisäät myönteistä vaikuttavuutta (karismaa) ja tietoisuutta vuorovaikutuksessa. Ymmärrät karisman mindfulness-yhteyden ja perustan. Saat lisää tietoisuutta siitä, että miten itse sijaitset voima-lämpö-akselilla. Opit menetelmiä, joilla voit sisällyttää nämä kaksi samanaikaisesti mukaan. Taitava voiman ja lämmön tuominen vuorovaikutukseen voi lisätä paljon karismaa.

Opit myös minimoimaan karismaattisuutta ja vaikuttavuutta vähentävät toimintamallit.

Ymmärrät myös sanattoman viestinnän voima. Oivallat, että karisma toimii aina sisäisestä tilasta ulospäin. On esimerkiksi tunnettava aitoja lämpimiä tunteita kuulijoita kohtaan, jotta ne todella myös ilmentyisivät sanattomassa viestinnässä ja äänessä.

Tämä on hauska ja kokonaisvaltainen valmennus, jossa saat pistää itseäsi peliin. Pääset iloitsemaan uusista vahvuuksista, joita löydät itsestäsi ja muista.

Mindfulness ja stressinhallinta

Tämä on läsnäolotaitojen klassikko. Usein mindfulness-taitoja kehitetään juuri stressinhallintaan. Tässä nykyisessä ajassa on hyödyllistä ottaa haltuun ajatuspohjainen psykologinen stressi. Kuvitelmat ja ajatukset uhkaavasta tulevaisuudesta saavat aikaan kehossa stressivasteen, vaikka aistittavassa todellisuudessa ei olisikaan mitään oikeaa vaaraa. Pitkäkestoisena tämä rasittaa elimistöä ja vie psyykkisiä resursseja. Tämä saa aivot myös helposti tulkitsemaan tilanteita ja vuorovaikutusta taistele-pakene-jähmety-viitekehyksessä. Tämä voi kääntää aivoissa neutraalitkin tilanteet uhkaaviksi.

Siten on parasta toimia, vuorovaikuttaa ja tehdä ratkaisuja selkeydestä käsin.

Valmennuksessa saat ymmärrystä mindfulnessin periaatteista. Opit ymmärtämään ajatuspohjaista stressiä, ja sen seurauksia. Parasta kuitenkin on, että saat menetelmät, joilla voi löytää selkeyttä, rauhaa ja tyynnyttää fysiologista ja psykologista stressitilaa. Näin minimoit kuormitustasoa.

Samoin opit epämuodolliset mindfulness-harjoitteet, joita voit tehdä missä tahansa arjen hetkessä esimerkiksi syödessä, kävellessä, siirtyessä kulkuvälineillä ja vuorovaikuttaessa. Kuulet myös mindfulnessin lisäämiseen strategoista ja asenteista.

Tämä valmennus on hyvinvoinnin lisäämisen ytimessä.

 

Virtaa - energiaa ja rentoutta

Mindfulness-harjoitusten, chi kungin (kiinalaisen voimistelu), kehotietoisuus- ja hengitysharjoitusten avulla opit johtamaan ja muuttamaan fysiologista tilaasi (esimerkiksi autonominen hermosto) ja sisäistä olotilaasi hetkeen tarvittavalla tavalla.

Saat työkalupakillisen voimallisia ja testattuja tekniikoita ja menetelmiä, joita voit käyttää aamulla, työpäivän jälkeen tai päivän aikana erilaisissa tilanteissa. Näin voit minitauoilla saattaa itsesi fysiologisesti ja sisäisesti huipputilaan.

***

Nämä ovat myös niin olennaisia tekniikoita, että niitä tehdään myös osana pidempiä valmennusprosesseja ja hetkiä. Tekniikoita harjoitetaan kerran kaksi joka tunti. Siksi jokainen, joka on käynyt pidemmän valmennuskokonaisuuden on oppinut myös  erilaiset Virtaa-tekniikat. Näistä jokainen saa myös lisämateriaalit päävalmennusmateriaalien lisäksi.

Virtaa-valmennus voi olla myös oma kokonaisuutensa esimiehille ja työntekijöille tai vaikka myyjille.

Ihmiselle lajityypillinen toiminta ja työhyvinvointi

Kun olet hyvinvoiva ja onnellinen, uskaltaudut helpommin uusiin haasteisiin ja menemään epämukavuusalueella. Samoin lisääntyy halusi antaa oma osasi ja kontribuutiosi yhteisen hyvän eteen. Kuormittunut ihminen miettii usein ensisijaisesti vain omaa selviytymistään.

Tämä on tärkeä valmennus oman ja yhteisön hyvinvoinnin lisäämiseen. Nyt maksimoidaan hyvinvointi ja minimoidaan poissaolot ja psyykkiset haasteet ymmärtämällä ihmiselle lajityypillistä toimintaa. Tämä valmennus ammentaa esimerkiksi evoluutiopsykologian aiheista ja tutkimuksista.

Kuulet turvallisen yhteisön, heimon, tärkeydestä. Ymmärrät lajityypillistä tarvetta olla hyödyksi ja auttaa. Opit myös virittämään muita toimia ihmisnisäkkääsi tarpeiden kannalta, työssä ja vapaa-ajalla, parhaimmalla tavalla kohdalleen.

Saat listauksen hyvistä toimintatavoista ja kuulet erittäin hyödyllisen luennon myös tapojen voimasta ja tapojen luomisesta. Tätä voit hyödyntää millä tahansa elämänalueella. Ymmärrät miksi muutos ei ole tahtolaji vaan älykkyyslaji.

Pidä huolta itsestäsi ja muista. Kukoistakaa yhteisönä.

Metsien voima ja harjoitussali "dojo"

Kuulet nykyihmisen psykologisista ja fysiologisista haasteista stressin ja kiireen suhteen. Kuulet miten metsä ja luonto voivat olla yksi hyvä ratkaisu rauhoittumiseen. Mukana on näkökulmia hyvinvoinnista ja tieteellisistä tutkimustietoa metsässä olemisen hyödyistä. Lopuksi saat neljä konkreettista ehdotusta/haastetta hyvinvoinnin ammentamiseksi metsästä.

Pidemmissä kokonaisuuksissa kuullaan Metsässä – uppoudu metsään, itseesi ja elämään -kirjan (Otava 2019 Hidasta elämää -kirjasarja) aiheista esimerkiksi muinaissuomalaisten tavasta kohdata ja ymmärtää luontoa. Samoin tehdään metsään uppoutumista ja intuitiivista metsävaellusta.

Tulet huomaamaan, että metsä on paikka, josta voi ammentaa hyvinvointia. Huomaat myös, että se on harjoitussali ”dojo”, jossa voi kehittää olennaisia taitoja, joita tarvitaan sivilisaation keskellä selviytymiseen ja kukoistamiseen.

Pitkällä retkellä voi syventää ja kehittää esimerkiksi läsnäoloa, havainnointitaitoa, juurevasta kehollisuudesta nousevaa jykevyyttä sekä psyykkistä voimaa että intuition kuuntelua.

Huomaa, että metsäolosuhteissa voidaan myös käsitellä mitä vain muita valmennusaiheita ihmiselle lajityypillisessä ja voimaannuttavassa ympäristössä. Valmennus metsässä jättää vahvan muistijäljen. Metsien voimaan vihkiytyminen muistetaan pitkään.

 

 

 

+ Bisnesretriitti johtoryhmille ja tärkeille tiimeille

Bisnesretriitti on voimallinen tapa saattaa aivot ja keho optimaaliseen tilaan.

Nyt löydetään läsnäoloa, rentoutta, oivalluksia ja opitaan myös hyödyllisiä menetelmiä myönteisen fysiologisen ja psyykkisen tilan luomiseen. Näistä menetelmistä on hyötyä työssä ja vapaa-ajalla!

Mukana voi olla midfulnessia, meditaatiota, chi kungia (kiinalaista voimistelua), hengitysharjoituksia, metsään uppoutumista ja miniworkshoppeja läsnäolosta, vuorovaikutuksesta, karismasta ja meditaatiosta yms.

Tarjolla on siis samaa hyvää kauttausta kuin tavallisilla retriiteillä. Nyt ideana on, että tärkeä tiimi tai johtoryhmä virittää itsensä optimaaliseen tilaan ja tekee esimerkiksi ydintehtäviin liittyvää strategista työskentelyä. Aamulla, illalla ja tauoilla mennään kuitenkin retriittitunnelmissa.

Tässä tarjotaan loistava retriittikokemus, harjoitukset ja läsnäolo-oivallukset yli 15 vuoden opettamiskokemuksella ja yli 30 vuoden harjoittamiskokemuksella. Miniworkshoppien, puheiden ja harjoitusten teemat ja tavoitteet voidaan suunnitella toiveiden mukaan.

 

“Ottakaa oikopolku läsnäoloon ja oivalluksiin!”

 

Ohjaus voi kestää päivästä useampaan päivään.

 

HARJOITUKSET 30 min – 120 min 

Chi kung (kiinalainen voimistelu), metsään uppoutuminen ja meditaatio & mindfulness auttavat luomaan optimaalisen fysiologisen ja psyykkisen tilan.

Erilaiset harjoitukset toimivat hyvin omana kokonaisuutenaan tai osana virkistys- tai kokouspäivää.

Harjoituksia voidaan hyvin integroida myös pidempiin valmennuspäiviin tai -kokonaisuuksiin. Näin saadaan toimivia menetelmiä vireystilan hallintaan ja autonomisen hermoston (sympaattinen ja parasympaattinen hermosto) tilan ohjaamiseen. Samoin voidaan saattaa sisäistä olotilaa oppimisen kannalta optimaaliseen vireeseen yhä uudestaan ja uudestaan. Osallistujat oppivat myös loistavia tekniikoita oman elämän työkalupakkiin.

 

KIINNOSTUITKO? 

Laita viestiä alla olevalla lomakkeella tai sähköpostia jarko@taivasmaa.com, kiitos! Niin lähdetään yhdessä tutkimaan teidän kasvun, laajentumisen ja olennaisten taitojen kehittämisen polkua.

Usein tapaaminen on itsessään aivan kuin intensiivinen minivalmennus eri aiheiden hyödyllisimpiin ydinkonsepteihin. Päädyimme mihin vain yhteistyön suhteen, niin olet kuitenkin saanut hyviä oivalluksia, joita voit laittaa heti käytäntöön työssä ja arjessasi. Mukaan voi kutsua myös muita päättäviä tahoja.

VOIMME ALOITTAA MYÖS LUENNOLLA

Jos ette tiedä mistä aloittaa, niin yksi hyvä tapa edetä on tilata vuorovaikutusluento. Saatte inspiroivassa ja tiiviissä muodossa parhaita läsnäolon ja vuorovaikutuksen oivalluksia ja periaatteita. Tämä on myös hyvä tutustuminen puolin ja toisin.

Läsnäolo ja myönteisen vuorovaikutuksen periaatteet -luento

Kuulemme kuinka äärimmäisen tärkeää vuorovaikutus on ihmiselle, ryhmässä viihtyvälle lajille. Kuulemme läsnäolosta ja kuudesta muusta periaatteesta, joilla osallistujat voivat virittää vuorovaikutuksensa uudelle tasolle ja lisätä vuorovaikutukseensa myönteistä energiaa.

Teemme myös joitakin pieniä harjoituksia eli näin periaatteet tulevat heti harjoitteluun.

Saatte mukaanne hyvät periaatteet läsnäolon ja myönteisen vuorovaikutuksen kehittämiseen työyhteisössä. Näistä taidoista on hyötyä myös vapaa-ajalla!

kesto 45-75min

 

 

Ota yhteyttä

Helsinki
+358 44 040 1144

jarko@taivasmaa.com

Lähetä viesti

12 + 11 =