Valmennukset ja harjoitukset

TAUSTA-AJATUKSET

Valmennusten taustalla on ajatus taitojen kehittämisestä ja tapojen luomisesta. Tiedot ovat jatkuvassa päivityksessä, mutta taidoilla voidaan luoda näkyviä muutoksia omaan toimintaan, fysiologiseen ja psyykkiseen tilaan sekä sosiaaliseen että konkreettiseen ympäristöön.

Toinen tausta-ajatus on olennaisimpien ja kriittisten taitojen kehittäminen, joiden parantuminen saa aikaan kaikkein suurimman myönteisen vaikutuksen yksilön ja yhteisön toiminnassa ja ilmapiirissä.

 

Läsnäolo- ja tietoisuustaidot ovat ydintaitoja, jotka vaikuttavat kaikkiin muihin taitoihin. Ne vaikuttavat itsen ja muiden johtamiseen kuten myös vuorovaikutukseen. Huomio johtaa yksilöiden ja yhteisön ajatuksia, tunteita ja toimintaa.

Vuorovaikutustaidot ovat toinen ydintaito ihmisille, ryhmässä viihtyvälle lajille. Suurin osa elämän hyvästä ja ristiriidoista liittyy toisiin ihmisiin. Menestyvän työyhteisön vuorovaikutuksessa on tärkeää taitaa psykologisen turvallisuuden luominen. Katso tutkimus aiheesta. 

  

Kun luet seuraavia valmennusaiheita läpi, niin pohdi mikä formaatti palvelisi juuri teitä?

Valmennus voidaan rakentaa yhden aiheen ympärille. Eri aiheista voidaan myös rakentaa juuri teitä palveleva kokonaisuus, joka vastaa ydinkysymyksiinne ja kehittää ydintaitojanne. Samoin valmennuskokonaisuuksia voidaan tukea yksilövalmennuksilla.

  

FORMAATIT 30 min – kuukausia

Puhe, valmennus ja valmennusprosessi

Kysy myös bisnesretriitistä, metsäretkistä tai bisnestä metsässä -konseptista. Samoin laita viestiä osoitteeseen jarko@taivasmaa.com tai alla olevalla lomakkeella, jos konsultointi tai henkilökohtainen yksityisvalmennus kiinnostaa.

Mikä formaatti palvelee juuri teitä?

 

  

VALMENNUSAIHEET

Läsnäolo ja vuorovaikutus

Ihminen on ryhmässä viihtyvä laji. Ryhmästä erilleen joutuminen on aikoinaan tarkoittanut kuolemaa. Siksi ihmisillä on suuri tarve kokea, että he osa heimoa ja turvassa eikä ole uhkaa heimosta erilleen joutumisesta.

Jo lajityypillisistä syistä johtuen vuorovaikutustaidot ovat siten jokaisen työyhteisön ydintaitoja. On tärkeää kokea psykologista turvaa ja saada kokemus yhteisön tuesta ja yhteenkuuluvuudesta. Vain hyvässä luottamuksen ja turvallisuuden ilmapiirissä yksilöt voivat todella haastaa itseään, uskaltavat epäonnistua ja rohkenevat menemään epämukavuusalueelle ja kasvamaan kohti potentiaaliaan.

 

Turvallisen vuorovaikutuksen ytimiä ovat esimerkiksi

*läsnäoloa ja huomiointi (kuuntelu ja katsominen)

*nähdyksi ja kuulluksi tulemisen kokemus

*arvostetuksi tuleminen omana itsenä (vahvuuksineen ja heikkouksineen)

 

Olennaista on oppia

*tunnetaitoja (tiedostaminen ja tunnekäsittely)

*ymmärtämään omia vuorovaikutuksellisten stressimalleja ja kuormitustasoa

*menetelmiä läsnäolon lisäämiseen ja kuormituksen vähentämiseen

*oppia omien tarpeiden ilmaisemista ja toisen tarpeiden, sanottujen ja ilmaisematta jätettyjen, ymmärtämistä

*lajityypillisten luottamusta lisäävien vuorovaikutusperiaatteiden integrointia sosiaalisiin tilanteisiin

 

Lyhyemmissä valmennuskokonaisuuksissa näistä ja muista vuorovaikutusteemoista valitaan työyhteisölle tärkeimpiä. Pidemmissä kokonaisuuksissa käydään kattavammin läpi erilaisia vuorovaikutusteemoja.

Tämä on niin esimiesten kuin työntekijöiden valmennus. Tämä on jokaisen ihmisen valmennus.

 

Läsnäolo ja karisma

Jokainen vaikuttaa aina vuorovaikutustilanteissa toisiin ihmisiin – puhuipa tai olipa hiljaa. Karismaattisten ihmisten vaikutus on erityisen suurta.

Tässä valmennuksessa löydetään jokaiselle luonnolliset karismaattisuutesi elementit – läsnäolo, voima, lämpö (joista puhutaan myös Charisma Myth -kirjassa) ja ekspressiivisyys. Otetaan vaikuttavuuspotentiaali käyttöön ja kasvetaan ihmisenä.

Valmennuksessa lisäät myönteistä vaikuttavuutta (karismaa) ja tietoisuutta vuorovaikutuksessa. Ymmärrät karisman mindfulness-yhteyden ja perustan. Saat lisää tietoisuutta siitä, että miten itse sijaitset voima-lämpö-akselilla. Opit menetelmiä tasapainottaa näitä kahta, joka voi olla hyvin paljon karismaa lisäävää.

Opit myös minimoimaan karismaattisuutta ja vaikuttavuutta vähentävät toimintamallit.

Ymmärrät myös sanattoman viestinnän voima. Oivallat, että karisma toimii aina sisäisestä tilasta ulospäin. On esimerkiksi tunnettava aitoja lämpimiä tunteita kuulijoita kohtaan, jotta ne myös todella ilmentyisivät myös sanattomassa viestinnässä ja äänessä.

Tämä on hauska ja kokonaisvaltainen valmennus, jossa saat pistää itseäsi peliin. Pääset iloitsemaan uusista vahvuuksista, joita löydät itsestäsi ja muista.

Mindfulness ja stressinhallinta

Tämä on läsnäolotaitojen klassikko. Usein mindfulness-taitoja kehitetään juuri stressinhallintaan. On hyödyllistä tässä nykyisessä ajassa ottaa haltuun ajatuspohjainen psykologinen stressi. Kuvitelmat ja ajatukset uhkaavasta tulevaisuudesta saavat aikaan kehossa stressivasteen, vaikka aistittavassa todellisuudessa ei olisikaan mitään oikeaa vaaraa. Pitkäkestoisena tämä rasittaa elimistöä ja vie psyykkisiä resursseja. Tämä saa aivot myös helposti tulkitsemaan tilanteita ja vuorovaikutusta taistele-pakene-viitekehyksessä, joka voi aivoissa kääntää neutraalitkin tilanteet uhkaaviksi.

Siten parasta on toimia, vuorovaikuttaa ja tehdä ratkaisuja selkeydestä käsin ja ollen tietoinen todellisuuspohjaisista haasteista ja mahdollisuuksista.

Valmennuksessa saat ymmärrystä mindfulnessin periaatteista. Opit ymmärtämään ajatuspohjaista stressiä ja sen seurauksia. Parasta kuitenkin on, että saat menetelmät, joilla voi löytää selkeyttä, rauhaa ja tyynnyttää fysiologista ja psykologista stressitilaa.

Samoin opit epämuodolliset mindfulness-harjoitteet, joita voit tehdä missä tahansa arjen hetkessä esimerkiksi syödessä, kävellessä, siirtyessä kulkuvälineillä ja vuorovaikuttaessa . Kuulet myös mindfulnessin lisäämiseen strategoista ja asenteista.

Tämä valmennus on hyvinvoinnin lisäämisen ytimessä.

 

Virtaa - energiaa ja rentoutta

Mindfulness-harjoitusten, chi kungin (kiinalaisen voimistelu), kehotietoisuus- ja hengitysharjoitusten avulla opit johtamaan ja muuttamaan fysiologista tilaasi (esimerkiksi autonominen hermosto) ja sisäistä olotilaasi hetkeen tarvittavalla tavalla.

Saat työkalupakillisen voimallisia ja testattuja tekniikoita ja menetelmiä, joita voit käyttää aamulla, työpäivän jälkeen tai päivän aikana erilaisissa tilanteissa. Minitauoilla saattaa itsesi fysiologisesti ja sisäisesti huipputilaan.

***

Nämä ovat myös niin olennaisia tekniikoita, että niitä tehdään myös osana pidempiä valmennusprosesseja ja hetkiä. Niitä harjoitetaan kerran kaksi joka tunti. Siksi jokainen joka on käynyt pidemmän valmennuskokonaisuuden on oppinut myös  erilaiset Virtaa-tekniikat. Näistä jokainen saa myös lisämateriaalit päävalmennusmateriaalien lisäksi.

Virtaa-valmennus voi olla myös oma kokonaisuutensa esimiehille ja työntekijöille tai vaikka myyjille.

Ihmiselle lajityypillinen toiminta ja työhyvinvointi

Kun olet hyvinvoiva ja onnellinen, uskaltaudut helpommin uusiin haasteisiin ja menemään epämukavuusalueella. Samoin halusi antaa oma osasi ja kontribuutiosi yhteisen hyvän eteen lisääntyy.

Tämä on tärkeä valmennus oman ja yhteisön hyvinvoinnin lisäämiseen. Nyt maksimoidaan hyvinvointi ja minimoidaan poissaolot ja psyykkiset haasteet ymmärtämällä ihmiselle lajityypillistä toimintaa. Tämä valmennus ammentaa esimerkiksi evoluutiopsykologian aiheista ja tutkimuksista.

Kuulet turvallisen yhteisön, heimon, tärkeydestä. Ymmärrät lajityypillistä tarvetta olla hyödyksi ja auttaa. Opit myös virittämään muita toimia ihmisnisäkkääsi tarpeiden kannalta työssä ja vapaa-ajalla parhaimmalla tavalla kohdalleen.

Saat listauksen hyvistä toimintatavoista ja kuulet erittäin hyödyllisen luennon myös tapojen voimasta ja tapojen luomisesta. Tätä voit hyödyntää millä tahansa elämänalueella. Ymmärrät miksi muutos ei ole tahtolaji vaan älykkyyslaji.

Pidä huolta itsestäsi ja muista ja kukoistakaa yhteisönä.

Metsien voima ja harjoitussali "dojo"

Kuulet nykyihmisen psykologisista ja fysiologisista haasteista stressin ja kiireen suhteen. Kuulet miten metsä ja luonto voivat olla yksi hyvä ratkaisu rauhoittumiseen. Mukana on näkökulmia hyvinvoinnista ja tieteellisistä tutkimustietoa metsässä olemisen hyödyistä. Lopuksi saat neljä konkreettista ehdotusta/haastetta hyvinvoinnin ammentamiseksi metsästä.

Pidemmissä kokonaisuuksissa kuullaan Metsässä – uppoudu metsään, itseesi ja elämään -kirjan (Otava 2019 Hidasta elämää -kirjasarja) aiheista esimerkiksi muinaissuomalaisten tavasta kohdata ja ymmärtää luontoa. Tehdään metsään uppoutumista ja intuitiivista metsävaellusta.

Tulet huomaamaan, että metsä on paikka, josta voi ammentaa hyvinvointia. Huomaat myös, että se on harjoitussali ”dojo”, jossa voi kehittää sivilisaation keskellä selviytymisen kannalta olennaisia taitoja.

Pitkällä retkellä voi syventää ja kehittää esimerkiksi läsnäoloa, havainnointitaitoa, juurevasta kehollisuudesta nousevaa jykevyyttä sekä psyykkistä voimaa että intuition kuuntelua.

Huomaa, että metsäolosuhteissa voidaan myös käsitellä mitä vain muita valmennusaiheta ihmiselle lajityypillisessä ja voimaannuttavassa ympäristössä. Valmennus metsässä jättää varmasti vahvan muistijäljen.

Metsien voimaan vihkiytyminen muistetaan pitkään.

 

 

 

HARJOITUKSET 30 min – 120 min

Chi kung (kiinalainen voimistelu), metsään uppoutuminen ja meditaatio & mindfulness.

Erilaiset harjoitukset toimivat hyvin oman kokonaisuutenaan tai osana virkistys- tai kokouspäivää.

Samoin niitä integroidaan pidempiin valmennuskokonaisuuksiin vireystilan hallintaan, autonomisen hermoston (sympaattinen ja parasympaattinen hermosto) ja sisäistä olotilaa oppimisen kannalta saattamiseen optimaaliseen tilaan. Samoin pidemmissä kokonaisuuksissa aiheen sivussa treenataan ja toistetaan paljon hyviä menetelmiä, jotka voi viedä mukanaan päivittäiseen elämäänsä.

 

KIINNOSTUITKO? 

Laita viestiä alla olevalla lomakkeella tai sähköpostia jarko@taivasmaa.com, kiitos! Niin lähdetään yhdessä tutkimaan teidän kasvun, laajentumisen ja olennaisten taitojen kehittämisen polkua.

Usein tapaaminen on itsessään aivan kuin intensiivinen minivalmennus eri aiheiden hyödyllisimpiin ydinkonsepteihin. Päädyimme mihin vain yhteistyön suhteen, niin olet kuitenkin saanut hyviä oivalluksia, joita voit laittaa heti käytäntöön työssä ja arjessasi.

Ota yhteyttä

Helsinki
+358 44 040 1144

jarko@taivasmaa.com

Lähetä viesti

10 + 12 =